Achizitii

Achizitie directa "Intretinere drumuri cu zgura in Comuna Cuca, judetul Galati"
Achizitie directa "Reparatii capitale, modernizare si imprejmuire dispensar uman din Comuna Cuca, judetul Galati"