Servicii sociale

PERSOANE VARSTNICEVICTIME ALE VIOLENTEI DOMESTICE
Despre violenta domestica


PERSOANE CU HANDICAPTINERI SI COPII
Asociatia "Sf. Vasile"
Recomandari privind protectia copiilor cu parintii plecati la munca in strainantate


ALTE CATEGORII DE BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE
CERERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala